Błąd 503 na WordPress – jak naprawić internal server error?

Błąd 503 (internal server error) na stronie internetowej to jeden z najczęstszych błędów serwera. Oznacza to, że wystąpił nieokreślony błąd na serwerze, który uniemożliwia wyświetlenie strony. Błąd 503 jest zwykle związany z problemami na serwerze lub błędami w skryptach wykonywanych przez system zarządzania treścią strony internetowej.

Najczęstsze przyczyny błędu 503 – internal server error

Błędy 503 mogą mieć wiele powodów od aspektów serwerowych, przez błędy w bazie danych po błędy w kodzie strony i całego systemu. Oto najpopularniejsze przyczyny błędu 503:

 1. Błędy w kodzie strony internetowej mogą powodować, że serwer nie jest w stanie przetworzyć żądania i wyświetlić strony. Błędy te mogą być spowodowane przez niezgodność zasad kodowania lub niewłaściwe użycie funkcji.
 2. Błąd 503 może być również spowodowany problemami z serwerem, takimi jak zbyt obciążony serwer, błędy konfiguracji lub problemy z plikami serwera.
 3. Konflikty między pluginami mogą również prowadzić do błędu 503. Jeśli pluginy nie są zaktualizowane lub są niezgodne ze sobą, mogą powodować błędy na stronie.
 4. Błąd 503 może być również spowodowany problemami z bazą danych, takimi jak brak połączenia z bazą danych, błędy w konfiguracji bazy danych lub błędy w zapytaniach do bazy danych.

Jak zidentyfikować błąd 500 na stronie WordPress?

Błąd 500 w przypadku wordpress’a wyświetla zwykle komunikat o krytycznym błędzie i wysyła maila na adres mailowy administratora z szablonowym postępowaniem.

W przypadku błędu po stronie działania serwera może nam się wyświetlić biały ekran z informacją Error 500 – internal server error. Taki komunika za dużo nam nie powie poza kodem błędu. Jednakże wtedy bardzo prawdopodobne jest, że błąd wynika bezpośrednio z serwera.

By zidentyfikować problem błędu 500 w WordPress warto włączyć debugowanie w pliku wp-config.php znajdującym się bezpośrednio w folderze z plikami wordpress’a.

Znajdź następujący fragment kodu w tym pliku.

<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code">define('WP_DEBUG', false);</pre>

Następnie ten fragment możesz zmienić na:

<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code">define('WP_DEBUG', true);</pre>

Dodatkowo możesz dopisać jeszcze dwie linijki kodu.

<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code">define('WP_DEBUG_DISPLAY', true);
define('WP_DEBUG_LOG', true);</pre>

Dzięki nim wyświetlisz błędy na ekranie oraz utworzysz dziennik debugowania w folderze wp-content, wewnątrz folderu z plikami WordPressa.

Dzięki tym wszystkim zapisom na stronach błędów WordPress’a otrzymasz więcej szczegółowych informacji o błędzie i jego lokalizacji. To pozwoli Tobie lub programistom przywrócić działanie strony.

Jakie kroki warto podjąć jeśli nie możesz poradzić sobie z błędem 500 na WordPress?

Oto kilka podstawowych kroków, które warto wykonać w celu naprawy błędu lub wyświetlania się błędu. Nie zawsze wyświetlanie się błędu oznacza, że ten błąd występuje (to częste zjawisko w przypadku cacheowania się stron i przeglądarek).

 • Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i WordPressa.
 • Sprawdź, czy plik .htaccess jest uszkodzony i przywróć domyślne ustawienia.
 • Zwiększ limit pamięci PHP w pliku wp-config.php lub przez plik php.ini.
 • Wyłącz wszystkie wtyczki WordPressa i włączaj je pojedynczo, aby znaleźć tę, która powoduje błąd.
 • Przełącz się na domyślny motyw WordPressa i sprawdź, czy błąd nadal występuje.
 • Zaktualizuj lub prześlij ponownie pliki rdzenia WordPressa (wp-admin/ i wp-includes/).
 • Włącz logi debugowania WordPressa, aby zobaczyć, co powoduje błąd.
 • Skontaktuj się z dostawcą hostingu, aby uzyskać pomoc w identyfikacji przyczyny błędu.

W kolejnych fragmentach przejdziemy bardziej szczegółowo przez każdy z tych błędów.

Wyświetlanie błędu 503 na WordPress a pamięć podręczna

Jednym z powodów występowania błędu 500 może być Twoja pamięć podręczna. Zarówno ta generowana na poziomie przeglądarki internetowej lub też ta generowana na poziomie dostawcy internetu czy już samego WordPress’a.

Jak wyczyścić pamięć podręczną w przeglądarce? Oto lista kroków w zależności od przeglądarki.

Pamięć podręczna – Google Chrome

 1. Kliknij ikonę „More” (trzy pionowe kropki) w prawym górnym rogu przeglądarki.
 2. Wybierz „More tools” (Narzędzia) -> „Clear browsing data” (Wyczyść dane przeglądania).
 3. Wybierz okres, dla którego chcesz wyczyścić pamięć podręczną.
 4. Wybierz rodzaje danych, które chcesz wyczyścić, np. „Cached images and files” (Zachowane obrazy i pliki) i „Cookies and other site data” (Ciasteczka i inne dane witryn).
 5. Kliknij przycisk „Clear data” (Wyczyść dane).

Pamięć podręczna – Mozilla Firefox

 1. Kliknij ikonę „Menu” (trzy poziome kreski) w prawym górnym rogu przeglądarki.
 2. Wybierz „Options” (Opcje) -> „Privacy & Security” (Prywatność i bezpieczeństwo).
 3. Przewiń w dół do sekcji „Cookies and Site Data” (Ciasteczka i dane witryn) i kliknij przycisk „Clear Data” (Wyczyść dane).
 4. Wybierz rodzaje danych, które chcesz wyczyścić, np. „Cached Web Content” (Zachowane treści internetowe) i „Cookies and Site Data” (Ciasteczka i dane witryn).
 5. Kliknij przycisk „Clear”.

Pamięć podręczna – Safari

 1. Kliknij „Safari” w pasku menu.
 2. Wybierz „Preferences” (Preferencje).
 3. Przejdź do zakładki „Privacy” (Prywatność).
 4. Kliknij przycisk „Manage Website Data” (Zarządzaj danymi witryn).
 5. Wybierz rodzaje danych, które chcesz wyczyścić, np. „Cached Images and Files” (Zachowane obrazy i pliki) i „Cookies and Website Data” (Ciasteczka i dane witryn).
 6. Kliknij przycisk „Remove All” (Usuń wszystko).

Pamięć podręczna – Microsoft Edge

 1. Kliknij ikonę „Menu” (trzy kropki) w prawym górnym rogu przeglądarki.
 2. Wybierz „Settings” (Ustawienia) -> „Privacy, search, and services” (Prywatność, wyszukiwanie i usługi).
 3. Kliknij przycisk „Choose what to clear” (Wybierz, co wyczyścić) w sekcji „Clear browsing data”.
 4. Wybierz rodzaje danych, które chcesz wyczyścić, np. „Cached images and files” (Zachowane obrazy i pliki) i „Cookies and other site data” (Ciasteczka i inne dane witryn).
 5. Kliknij przycisk „Clear now” (Wyczyść teraz).

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej przeglądarki, wszystkie zachowane pliki i dane zostaną ususunięte, co może pomóc w rozwiązaniu problemów z wyświetlaniem stron internetowych lub zalogowaniem się na nie. Zachowaj jednak ostrożność by nie usunąć zbyt wiele ze swojej przeglądarki. Niektórych danych możesz już nie odzyskać.

Innym rozwiązaniem na wyczyszczenie pamięci podręcznej na wyższym poziomie, czyli poziomie routera i wyżej jest wyłączenie i włączenie routera. Wtedy powinien on na nowo pobrać dane z serwerów.

Czyszczenie pamięci podręcznej WordPress

Jeśli Twoja strona wykorzystuje pamięć podręczną za pomocą jednej z wtyczek tego typu to możesz to zrobić za jej pomocą. Postępowanie w tym celu zwykle jest bardzo podobne.

 1. Zaloguj się do panelu administratora WordPressa i przejdź do sekcji „Plugins” (Wtyczki).
 2. Znajdź wtyczkę z Cache i kliknij na przycisk „Settings” (Ustawienia).
 3. Przejdź do sekcji „Delete Cache” (Usuń pamięć podręczną).
 4. Kliknij przycisk „Delete Cache” (Usuń pamięć podręczną).

W tym momencie zmiany powinny zadziałać. Lecz jeśli panel administratora również nie jest dostępny, to możesz wykonać taki zabieg za pomocą FTP.

 1. Zaloguj się na serwer FTP za pomocą programu do obsługi FTP, na przykład FileZilla.
 2. Przejdź do katalogu głównego WordPressa, który znajduje się najczęściej w katalogu public_html.
 3. Znajdź katalog wp-content i otwórz go.
 4. Znajdź katalog cache, który zawiera pliki cache, i otwórz go.
 5. Znajdź katalog, który odpowiada za dany rodzaj cache, na przykład page-cache lub object-cache.
 6. Zaznacz wszystkie pliki w danym katalogu cache i usuń je.
 7. Po usunięciu plików cache, przeładuj stronę WordPressa, aby upewnić się, że pamięć podręczna została wyczyszczona.

Błąd 503 na WordPress a plik .htaccess

Plik .htaccess jest plikiem konfiguracyjnym, który znajduje się w katalogu głównym serwera WWW i może być używany do wprowadzenia różnych ustawień dla strony internetowej, takich jak: konfiguracja przekierowań, konfiguracja dostępu do plików, konfiguracja kompresji, konfiguracja cache.

Plik .htaccess powinien być dostsępny w folderze głównym WordPressa. Jego podstawowa zawartość wygląda następująco:

<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code"># BEGIN WordPress
&lt;IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
&lt;/IfModule>
# END WordPress</pre>

Jeśli nie ma w nim takich reguł, to możesz podmienić obecną treść na wyżej wyświetloną i odświeżyć stronę z błędem.

Inną opcją przetestowania pliku .htaccess i jego prawidłowości jest skorzystanie z aplikacji: htaccesscheck.com. Wystarczy, że wrzucisz tam zawartość pliku lub prześlesz cały plik. Narzędzie powinno wyświetlić Ci informacje o zagrożeniach lub błędach.

Błąd 503 na WordPress a limit pamięci PHP

Kolejnym z potencjalnych problemów może być zbyt mały limit pamięci PHP. Dlatego potencjalnym rozwiązaniem jest po prostu jego zwiększenie.

Możesz sprawdzić obecny limit w ustawieniach Twojego serwera lub poprzez prosty skrypt PHP (jednakże niektóre hostingi blokują takie operacje). Dlatego przejdźmy od razu do działań mających na celu zwiększenie tego limitu.

Edycja limitu pamięci PHP przez plik wp-config.php

 1. Znajdź plik wp-config.php w katalogu głównym strony WordPress.
 2. Otwórz plik wp-config.php w edytorze tekstowym.
 3. Dodaj następującą linijkę kodu przed końcem pliku:
<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code">define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');</pre>

Ta linijka kodu ustawia limit pamięci na 256 megabajtów. Można ją zmienić na wyższą wartość, w zależności od potrzeb.

Edycja limitu pamięci PHP przez plik php.ini

 1. Zaloguj się do serwera za pomocą SSH lub FTP.
 2. Znajdź plik php.ini na serwerze. Jeśli nie ma takiego pliku, można utworzyć go ręcznie w katalogu głównym serwera WWW.
 3. Otwórz plik php.ini w edytorze tekstowym.
 4. Znajdź linijkę kodu, która wygląda następująco:
<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code">memory_limit = 128M</pre>

Ta linijka kodu ustawia limit pamięci na 128 megabajtów. Można ją zmienić na wyższą wartość, na przykład 256M.

Po zmianie wartości zapisz plik i odśwież stronę.

Błąd 503 na WordPress a błędy we wtyczkach lub motywie

Jedną z przyczyn błędu 500 na stronie opartej o WordPress mogą być błędy we wtyczkach lub motywie, które są używane na stronie. Błędnie zaprojektowane lub zakodowane mogą kolidować z innymi wtyczkami, co w ostateczności przekłada się na niedziałanie pewnych funkcji lub właśnie nawet błędy serwera.

Na tym etapie warto sprawdzić, czy wszystkie wtyczki i motywy są zgodne z wersją Twojego WordPressa. Takie informacje powinieneś znaleźć w „szczegółach” każdego motywu i wtyczki.

Jeśli podejrzewasz, że błędy może powodować motyw, to warto zainstalować motyw domyślny jak np.: „Twenty Twenty Two” lub inny twórców WordPress’a, a następnie go włączyć. Pamiętaj jednak, że przed taką operacją warto wykonać kopię zapasową strony i plików.

Jeśli podejrzewasz, że za błąd 500 odpowiada któraś ze wtyczek, to jedynym rozwiązaniem jest wyłączanie wtyczek po kolei i weryfikowanie czy błąd ustąpił.

W przypadku znalezienia wtyczki, która powoduje błąd, możesz skontaktować się z wydawcą wtyczki i zapytać o aktualizacje. Autorzy komercyjnych wtyczek często naprawiają je dość sprawnie, zwłaszcza jeśli jesteś płatnym użytkownikiem.

Błąd 503 na WordPress a pliki rdzenia w folderach wp-admin i wp-includes

W przypadku, gdy na stronie WordPress pojawia się błąd 500, problem może mieć związek z plikami w folderach wp-admin lub wp-includes. Te foldery zawierają kluczowe pliki WordPress, takie jak pliki językowe, style i skrypty, które są wymagane do poprawnego działania strony.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań na plikach w tych folderach wykonaj kopię zapasową całej strony. Następnie warto wykonać kilka rzeczy. Jeśli nie korzystasz z najnowszej wersji wordpress’a to możesz pobrać pliki tej konkretnej wersji, z której korzystasz.

Informacja o wersji WordPress’a

Informacje o wersji WordPress’a otrzymasz w kokpicie na pierwszym ekranie (lub po kliknięciu w kokpicie w logo WordPressa, prowadzące do strony about.php)

Możesz też zweryfikować to poprzez odnalezienie w kodzie HTML działającej wersji strony fragment „generator”. W nim powinna być zawarta wersja WordPressa.

Pobranie konkretnej wersji plików WordPress’a

Jeśli masz dostęp do panelu administratora, możesz skorzystać ze wtyczki downgrade, która pobierze za Ciebie odpowiednie pliki i je podmieni.

Możesz też pobrać paczkę plików konkretnej wersji wordpress’a, a następnie przesłać na serwer tylko foldery wp-admin i wp-includes. Następnie odśwież stronę i sprawdź czy błędy zniknęły.

Błąd 503 na WordPress a hosting

Błąd 500 na WordPress może być również spowodowany przez problemy z hostingiem. Hosting jest kluczowym elementem dla każdej strony internetowej, a jego wydajność ma bezpośredni wpływ na szybkość i stabilność działania strony.

W takim przypadku niewiele jesteś w stanie zrobić na własną rękę. Dlatego sugeruje skontaktować się z obsługą techniczną hostingu. Najlepiej skorzystać z narzędzi kontaktu natychmiastowego, czyli telefon lub czat.

Zwykle namierzenie problemu przez administratorów hostingu nie trwa zbyt długo. A obsługa tych lepszych hostingów działa przez cały tydzień. Dlatego jeśli żadne z moich rozwiązań Ci nie pomogły to pędź się skontaktować z Twoją firmą hostingową.

Jeśli nie wiesz, gdzie jest hostowana Twoja strona, to możesz to sprawdzić za pomocą narzędzia who.is zwykle tam znajdziesz informacje o rejestratorze domeny oraz o firmie hostingowej.

Jeśli Twoja strona jest utrzymywana przez jakąś agencję lub freelancera, to warto zgłosić im ten problem.

Rozwiązywanie problemów z działaniem Twojej strony na WordPress

Jeśli prowadzisz stronę internetową na WordPress i masz problemy z jej działaniem, nie musisz się martwić – jestem tu, aby pomóc!

Dla moich stałych klientów oferuję usługi monitorowania działania strony na WordPress i rozwiązywania wszelkich problemów z nią związanych, w tym błędów 500 oraz innych problemów z hostingiem.

Ponadto, w ramach moich usług oferuję również reprezentowanie przed firmą hostingową, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i nerwy na kontakt z nieznanymi Ci specjalistami. W razie potrzeby skontaktuję się z dostawcą usług hostingowych w Twoim imieniu i zajmę się wszystkimi formalnościami.

Zobacz jak wygląda cennik współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *