Opis Firmy: Sonia Ross, konsultantka Nowej Medycyny i terapeuta Recall Healing, oferuje sesje indywidualne, kursy online oraz warsztaty stacjonarne, pomagając ludziom odnaleźć źródła ich problemów zdrowotnych i emocjonalnych.

Wyzwanie: Stworzenie nowej strony internetowej z funkcjonalnością koszyka SalesCRM oraz integracja platformy kursowej do obsługi treści online.

Rozwiązanie:

 1. Platforma i Narzędzia:
  • Kadence WP Pro: Użycie do budowy responsywnej i łatwej w zarządzaniu strony.
  • SalesCRM: Integracja koszyka do zarządzania sprzedażą i kontaktami.
  • Platforma Kursowa: Stworzenie platformy kursowej dla treści online.
  • Dedykowane Szablony: Przygotowanie dedykowanych szablonów i bloków.
 2. Funkcjonalności:
  • Strona Główna: Nowoczesna i intuicyjna, prezentująca usługi Soni Ross.
  • Sesje Indywidualne: Informacje i możliwość rezerwacji.
  • Kursy Online: Dostęp do uporządkowanej wiedzy.
  • Warsztaty Stacjonarne: Szczegóły i zapisy.
  • Koszyk SalesCRM: Integracja dla zarządzania sprzedażą.
  • Platforma Kursowa: Obsługa kursów online.

Rezultaty: Nowa strona Totalna Biologia po ludzku jest szybka, spójna wizualnie i efektywnie zarządza treściami edukacyjnymi oraz sprzedażą kursów. Klienci mogą łatwo rezerwować sesje, zapisywać się na warsztaty i korzystać z kursów online.

Korzyści dla Klienta:

 • Łatwe Zarządzanie: Dedykowane szablony ułatwiają budowanie landing page.
 • Szybkość i Spójność: Uspójniona kolorystyka i style poprawiają estetykę.
 • Funkcjonalność: Integracja z SalesCRM i platformą kursową usprawnia sprzedaż i dostęp do treści.

Przebudowa strony dla Totalna Biologia po ludzku pokazuje, że odpowiednia organizacja i integracja z zaawansowanymi narzędziami mogą znacznie poprawić funkcjonalność i wydajność strony internetowej.